Genom att hyra in en extern ordförande lägger ni grunden för en riktigt bra årsstämma! 


En extern ordförande är mer neutral då denne inte sitter i styrelsen. Att ha en extern ordförande brukar också i hög grad innebära att stämmorna blir lugnare – speciellt om det finns någon fråga som är av mer kontroversiell karaktär. Det ökar möjligheterna att fatta rätt beslut och ger den nya styrelsen de bästa förutsättningarna för sitt fortsatta arbete.


Kostnaden varierar med stämmans längd. Räkna med cirka 3 800 kronor plus moms för en normal stämma. Är stämman lång eller kräver tid i form av inläsning eller lång resväg kan kostnaden bli högre. 


Klicka här och skriv en rad om när stämman ska vara.


Tillhör ni en bostadsrättsförening i HSB Malmö ska ni boka stämmoordförande på följande länk: Boka stämmoordföranden i HSB Malmö.