Teckning avser i allmänhet märkning av linjer och skuggområden på papper. Traditionella teckningar var svartvita, eller hade lite färg, medan moderna teckningar som är färglagda med färgpennor kan korsa en gräns mellan teckning och målning.

Teckningarna du ser här är ett smakprov av mig ritade på min iPad.